Het Klokhuis over Kindermishandeling

Samen kijken

Het Klokhuis is een programma dat kinderen zelfstandig kunnen kijken. Maar de vier afleveringen over kindermishandeling kunnen grote indruk maken. Kijk daarom als ouder mee of blijf in de buurt als het kind naar de afleveringen kijkt.

Het kan ook zijn dat uw kind zich – na het zien van de afleveringen – nog meer zorgen maakt over een vriendje of vriendinnetje. Kinderen komen vaak bij andere kinderen thuis, en zien hoe het in andere gezinnen gaat. De afleveringen kunnen hem of haar wellicht doen inzien dat er hulp nodig is.

Als een kind vragen heeft over kindermishandeling, wees dan beschikbaar en bied een luisterend oor. Hieronder volgen een aantal tips voor het voeren van een gesprek over zo’n moeilijk onderwerp:

  1. Praat erover vanuit de behoefte van het kind. Soms gaat een kind ook gewoon spelen en komt hij of zij er later pas op terug. Laat dat gebeuren en houd het tempo van het kind aan.
  2. Voer het gesprek met een open en neutrale houding. Stel geen suggestieve vragen.
  3. Steun het kind, stel het op zijn gemak en overvraag het kind niet.
  4. Vat zijn of haar verhaal af en toe samen en stel daarna weer een vraag om het gesprek verder te helpen. Stel open vragen als ‘Wat is er gebeurd?’ en ‘Wanneer is dat gebeurd?’ en wissel dat af met gesloten vragen zoals: ‘Vind je dat niet leuk, of moeilijk?’ Stel zo min mogelijk ‘waarom’-vragen, die geven al snel het gevoel van een veroordeling of een mening en het is goed om het gesprek zo open mogelijk te houden.
  5. Neem het verhaal serieus, maar maak het ook niet te zwaar.
  6. Zorg voor stiltes in het gesprek zodat het kind ook even na kan denken over de dingen die nog niet zijn verteld.
  7. Dring niet aan om het er langer over te hebben als het kind niet meer wil praten. Houd het tempo van het kind aan en kom er later nog eens op terug of wacht tot het kind er weer over wil praten.
  8. Sluit het gesprek positief af en geef je kind een compliment dat hij of zij dit gesprek met je aan durft te gaan.

Wees niet bang dat kinderen er nog niet aan toe zijn om iets te horen of te zien over kindermishandeling. Kinderen weten meer en denken meer dan volwassenen denken. Ze horen en verwerken zaken meestal pas, als die passen in de fase van hun ontwikkeling.

Is er echt iets aan de hand waar professionele hulp bij nodig is? Bel dan met het Veilig Thuis om te bespreken wat u het beste kunt doen. In sommige gevallen kunt u ook hulp en steun bieden door het gesprek aan te gaan met het gezin waarover u zich zorgen maakt.

Het kan ook zijn dat u als ouder zelf nare gevoelens overhoudt aan het kijken van de afleveringen over kindermishandeling. Misschien doet het u aan uw eigen jeugd denken, of herkent u problemen in de opvoeding van uw kinderen. Of maakt u zich zorgen over een kind dat u kent? Rechtsboven op deze pagina, bij ‘Wat kan ik doen?’, kunt u kijken welke hulp er is, en wat u kunt doen. Praat erover met een vriend, familielid of collega.