Het Klokhuis over Kindermishandeling

Cijfers en feiten

Dat kindermishandeling een ernstig probleem is, dat wist je misschien al. Maar dit wist je misschien nog niet:

 1. Elk jaar worden meer dan 119.000 kinderen mishandeld. Dat is gemiddeld 1 kind per klas!
 2. Helaas krijgt maar de helft van deze kinderen hulp.
 3. De meeste mensen denken dat kindermishandeling wel voorkomt in hun omgeving, maar ze denken eerder dat het bij de buren voorkomt dan in hun eigen familie of vriendenkring.
 4. Bij veel kinderen die worden mishandeld, hebben de ouders problemen. Ze willen hun kinderen misschien niet slaan, uitschelden of verwaarlozen, maar ze zijn soms heel moe of wanhopig.
 5. De Kindertelefoon praat heel vaak over mishandeling via de telefoon en de chat. In 2012 gingen 13.000 gesprekken over dit onderwerp.
 6. Veilig Thuis (voorheen AMK) krijgt van maandag tot en met vrijdag elk uur negen serieuze meldingen over kindermishandeling. Dat gaat de hele dag door, het hele jaar. Per jaar gaat dit over 30.000 kinderen.
 7. Na een melding over kindermishandeling onderzoekt Veilig Thuis of er ook echt sprake is van kindermishandeling. Bij bijna 20 % is dat niet het geval. Bij ongeveer 80 % van de meldingen was het dus heel goed dat ernaar is gebeld.
 8. Van de kinderen die thuis te maken hebben met huiselijk geweld krijgt ongeveer de helft van de kinderen last van wat er thuis gebeurt. Ze worden bang, slapen slecht of krijgen nachtmerries.
 9. Eén op de zes volwassenen heeft wel eens kindermishandeling gezien, maar deed daar niets mee.
 10. Van de verschillende soorten kindermishandeling komt verwaarlozing het meest voor.
 11. Geschat wordt dat één op de vier meisjes, en één op de zes jongens al voor haar/zijn zestiende levensjaar te maken heeft gehad met seksueel misbruik.
 12. Bij ongeveer één op de zes meisjes gaat het om seksueel misbruik door familieleden. De daders zijn voornamelijk mannen: vaders, oudere broers en ooms. Maar dit kunnen ook vrouwen zijn. Vrouwen zijn vaker dader dan gedacht.
 13. De leeftijd waarop seksueel misbruik van kinderen het meest voorkomt is tussen de acht en twaalf jaar.
 14. Seksueel misbruik kan over een langere periode voortduren, vooral als het in de familie gebeurt. Sommige meisjes en jongens worden jarenlang misbruikt.