Het Klokhuis over Kindermishandeling

Les 4 clip 1 handelings verlegenheid

Les 4

De vierde les sluit aan bij de aflevering ‘Wat kun je doen aan Kindermishandeling’ en de aflevering ‘Hulp wat heb je eraan?’.

De eerste discussieclip, ‘Handelingsverlegenheid’, laat zien dat veel volwassen en kinderen niets doen als ze vermoeden dat een kind wordt mishandeld. Bespreek in de klas waarom mensen dit  zo moeilijk vinden.

In discussieclip twee, ‘Durf een ander kind te helpen’, vertelt Shehab hoe hij een vriendin heeft geholpen. Dit fragment nodigt kinderen uit om te bedenken wat zij zouden doen als ze iemand kennen die slachtoffer is.

Het derde filmfragment, ‘Gezinsbegeleiding’, vertelt het verhaal van moeder Erica, zoon Nicky en de gezinsbegeleider die ze thuis hielp met problemen die er waren. In de klas kunt u bespreken waarom ouders mishandelen, ook al willen ze dat eigenlijk niet. Waarom gebeurt het dan toch?

In de vierde discussieclip, ‘Nare gevoelens verwerken’, vertelt Coen hoe hij in therapie leerde omgaan met zijn boosheid en verdriet. Bespreek in de klas waarom het belangrijk is om over je nare gevoelens te praten.

Bent u bang voor onvoorspelbare reacties van leerlingen? Lees dan voor u aan de slag gaat meer over de mogelijke reacties.

Lees in de handleiding meer over de inhoud van deze les.