Het Klokhuis over Kindermishandeling

Gouden tips

Kinderen die het thuis niet fijn hebben en waar sprake is van kindermishandeling zijn het meest gebaat bij hulp die u als leerkracht kunt bieden door het volgen van de stappen van de meldcode. Maar u kunt nog meer doen. Met deze tips zorgt u ervoor dat het kind in ieder geval op school een veilige plek heeft waar het zorg, liefde en aandacht krijgt. En waar het zijn of haar verhaal misschien durft te vertellen.

  1. Stel belangstellende vragen aan het kind die mogelijk extra informatie verschaffen over thuis. Zoals: ‘Hoe gaat het met je?’ of ‘Wat heb je gister gedaan?’ en luister aandachtig naar het antwoord. Laat een kind uitspreken en maak zijn of haar zinnen niet af.
  2. Maak gesprekjes niet te zwaar. Houd het luchtig; vraag bijvoorbeeld ook eens wat de leerling gaat doen in het weekend. Probeer wat grapjes te maken.
  3. Besef dat één warme relatie al beschermend kan werken voor een kind, zeker voor een kind dat thuis geen aandacht en warmte krijgt. Als leerkracht kun je meer voor een kind betekenen dan je denkt. Geef iedere leerling en relatie daarom tijd en aandacht.
  4. Schrikt u van bepaalde dingen die de leerling vertelt? Laat dit dan niet aan het kind merken.
  5. Val de ouders van het kind niet af als het kind bepaalde zaken over hen vertelt. Kinderen voelen een enorme loyaliteit naar hun ouders, zelfs als er sprake is van zware mishandeling.
  6. Het is niet verstandig om te beloven iets geheim te houden. Het is dan moeilijk om een leerling te helpen. Vertel de leerlingen daarom dat ze in vertrouwen kunnen praten en dat er met ze wordt overlegd wat de volgende stap is. Leg uit dat je samen vaak beter oplossingen kunt bedenken dan alleen.
  7. Wees gul met complimenten. Dat is goed voor het zelfvertrouwen van het kind, maar prijs het kind ook als het u iets verteld over zijn of haar thuissituatie. Misschien nodigt dat uit tot het vertellen van meer.
  8. Als u iets opvallends waarneemt in het gedrag van een leerling, maak dit dan bespreekbaar. Zeg bijvoorbeeld: ‘Ik merk dat je de laatste tijd veel wegdroomt tijdens de les. Hoe komt dat?’ Misschien wil hij of zij graag vertellen wat er is. Forceer niets als een kind niet wil praten, maar laat blijken dat u wilt luisteren als hij of zij wel wil praten.
  9. Vrienden hebben is belangrijk voor elk kind. Maar kinderen die mishandeld worden, zijn vaak niet makkelijk in de omgang met leeftijdsgenoten. Vaak worden ze gepest of zijn het pesters. Probeer in de klas een sfeer te creëren waarbij jullie respect hebben voor elkaar en begrip hebben voor een ander.
  10. Realiseer je dat kinderen vaak heel goed weten wat ze willen. Respecteer hun wensen of beslissingen.