Het Klokhuis over Kindermishandeling

Melding maken

Veilig Thuis (voorheen AMK) is dé plek waar iedereen – kinderen en volwassenen – terecht kan met vragen over kindermishandeling. U kunt bellen voor een vrijblijvend advies. Maar u kunt ook bellen als u twijfelt over een bepaalde situatie, of als u echt een melding wilt doen van een kind dat zich in een onveilige situatie bevindt. Veilig Thuis geeft advies, onderzoekt mogelijke situaties van kindermishandeling en brengt, als dat nodig is, de juiste hulp op gang.

Onderzoek en hulp in overleg

Allereerst wordt de ernst van de situatie besproken. Misschien kunt u zelf hulp bieden door met de ouders en het kind in gesprek te gaan. Als dat niet gaat of niet werkt, dan kan Veilig Thuis onderzoeken of er echt sprake is van kindermishandeling en of er hulp in gang gezet moet worden. Dit doen ze door te praten met het kind, de ouders en met mensen in de omgeving van het kind, zoals de school of de huisarts. In de meeste gevallen wordt in overleg met de ouders gezocht naar de meest geschikte hulp. Als alle hulp in werking is gezet, draagt Veilig Thuis zijn taak over aan andere professionele hulpinstanties, zoals Bureau Jeugdzorg.

 

Als u voor advies naar Veilig Thuis belt, dan wordt er niet meteen een dossier aangemaakt. Als u een melding wilt maken over een kind, maar u wilt niet dat de ouders weten dat u dit heeft gedaan, dan kan de melding ook anoniem plaatsvinden.

 

Veilig Thuis is bereikbaar via: 0800 – 2000 (gratis, 24/7).

 

Is er sprake van een hele heftige en dringende situatie van mishandeling, huiselijk geweld of verwaarlozing? Bel dan met de politie via 112 (spoed) of 0900-88 44 (geen haast, wel politie).