Het Klokhuis over Kindermishandeling

Les 3 clip 1 klappen krijgen

Les 3

De derde les sluit aan bij de Klokhuisaflevering over geweld. De discussieclips maken het onderwerp geweld bespreekbaar in de klas.

De eerste discussieclip, ‘Klappen krijgen’, vertelt het verhaal van Coen die als kind werd geslagen door zijn vader. Vraag de leerlingen hoe kinderen zich zullen voelen die dit moeten meemaken.

In de tweede clip, ‘Achmed’, vertelt Achmed hoe hij met zijn broertje en moeder is gevlucht voor zijn stiefvader. Met de leerlingen kunt u bespreken dat een ouder ook het slachtoffer kan zijn van mishandeling.

Het derde filmfragment, ‘Je hebt recht op een veilig huis’, gaat over de rechten van het kind. Niemand mag een kind slaan of uitschelden en een kind heeft recht op verzorging en liefde. Vraag of de leerlingen nog meer rechten kennen en wat ze hebben aan die rechten.

De vierde discussieclip ‘Vraag om hulp’ gaat over de noodzaak om niet alleen rond te blijven lopen met zulke grote problemen. Bespreek hoe kinderen hulp kunnen vragen. Bij wie kunnen ze terecht?

Bent u bang voor onvoorspelbare reacties van leerlingen? Lees dan voor u aan de slag gaat meer over de mogelijke reacties.

Lees in de handleiding meer over de inhoud van deze les.