Het Klokhuis over Kindermishandeling

Erica vertelt hoe het thuis veilig blijft

Weer een veilig thuis

Als je thuis wordt mishandeld of verwaarloosd en er komt hulp op gang, dan is het belangrijk dat het zo snel mogelijk weer veilig wordt thuis. Ruzies, schreeuwen, slaan, schoppen, schelden of andere vervelende dingen moeten zo snel mogelijk stoppen. Hoe zorgen de hulpverleners daarvoor?

Huizen tekenen

Om het thuis weer veilig te krijgen, wordt er open en duidelijk gesproken over de problemen. Met de ouders, de kinderen en een hulpverlener die bij je thuis komt. Er worden afspraken gemaakt over hoe het veiliger wordt en hoe het veilig blijft. Dit doet de hulpverlener met het ‘Drie huizen model’. Kinderen tekenen of schrijven drie verschillende huizen:

  1. 1. Het huis van de leuke dingen. Hierin tekent het kind wat hij of zij leuk vindt thuis en wat er goed gaat.
  2. 2. Het huis van de zorgen. Hierin tekent het kind wat hij of zij eng vindt, waar hij of zij mee zit. Of waar het kind zich zorgen over maakt of zich rot door voelt.
  3. 3. Het huis van de toekomst. Hierin tekent het kind hoe hij of zij zou willen dat het wordt.

De ouders krijgen de tekeningen te zien en begrijpen zo beter wat hun kind belangrijk en leuk vindt, en wat hij of zij minder prettig vindt of waar het bang van wordt. Soms weten ouders dit helemaal niet. Ze hebben niet door dat kinderen bang worden als zij schreeuwen of elkaar slaan. De ouders, de kinderen, de hulpverlener en de vertrouwenspersoon die de kinderen erbij willen hebben (bijvoorbeeld een oma, tante of oom) maken met elkaar afspraken over hoe het thuis veilig kan worden en kan blijven.

Werkt het?

De ouders tekenen de zorgen, wie er zorgen hebben, welke zorgen dat zijn en wat zij wensen voor de toekomst. Dan is het de beurt voor de kinderen en tekenen zij de drie huizen om hun verhaal te doen. Daarna tekenen de ouders de gemaakte afspraken voor de kinderen. Aan de hand van de tekeningen kunnen hulpverleners, ouders en kinderen gemakkelijker praten over de hulp, de situatie thuis en de verbetering van de veiligheid.

Een voorbeeld

Zo was er een kind dat in het huis van de zorgen zijn broer tekende die ruzie had met zijn vriendin. De broer en de vriendin raakten daarbij allebei gewond. Er lag veel bloed op de vloer en er kwam politie en een ambulance aan de deur. Het kind was geschrokken van het bloed en de politie. Hij tekende het geweld dat hij niet leuk vond. In de tekening met het huis van de toekomst werd de afspraak getekend: de broer en zijn vriendin zullen elkaar niet meer ontmoeten in de buurt van het kind. Het is voor de vriendin verboden om de straat en het huis in te komen. De ouders en de mensen in de omgeving van het kind zullen hierbij helpen. Als de vriendin en de broer elkaar toch zien in de buurt van het huis, dan wordt de politie gebeld.

Hulp die past

Als het in een gezin niet veilig is en de hulp komt op gang, dan komt er regelmatig een hulpverlener van Veilig Thuis om te praten met de ouders en de kinderen.

Er is aandacht voor wat er wel goed gaat in het gezin en soms krijgen ouders ook tips en advies over hoe ze positief kunnen opvoeden. Daar bestaan ook cursussen voor. Of ze leren anders omgaan met hun boosheid. Ze krijgen hulp die bij het gezin en de situatie past.