Het Klokhuis over Kindermishandeling

Meer weten?

Deze professionals weten meer en kunnen hulp bieden:

Advies- en Meldpunt Kindermishandeling

0900- 123 123 0 (€ 0,05 per minuut) en www.vooreenveiligthuis.nl

Politie

Bij dringende en ernstige gevallen van huiselijk geweld of verwaarlozing
112 (spoed) of 0900-88 44 (geen haast, wel politie)

De Kindertelefoon

Speciaal voor kinderen die willen praten of vragen hebben 
www.kindertelefoon.nl en 0800-0432

Bureau Jeugdzorg

Elke regio heeft zijn eigen locatie. Kijk op www.bureaujeugdzorg.info voor een kantoor bij u in de buurt.

Steunpunt Huiselijk geweld

Elke regio heeft zijn eigen locatie. Kijk op www.huiselijkgeweld.nl/organisaties voor hulp bij u in de buurt.

Nederlands Jeugdinstituut (NJI)

Kennisinstituut over jeugd en opvoeding
www.nji.nl en 030-2306344

Rijksoverheid

voor meer informatie over kindermishandeling en de meldcode:
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kindermishandeling en www.meldcode.nl

Augeo academy

Augeo academy biedt online cursussen voor leerkrachten, intern begeleiders en schoolleiders over het signaleren en aanpakken van kindermishandeling en huiselijk geweld: onderwijsenkindermishandeling.nl en 0343-536040 / info@augeoacademy.nl

Landelijk Steunpunt ZAT

Biedt informatie en kwaliteitsinstrumenten, ondersteuningsactiviteiten en maatwerk voor schoolbesturen, samenwerkingverbanden en beroepskrachten:www.zat.nl en 030-230 64 81

Centrum voor Jeugd en gezin

Voor opvoedvragen. Zit in elke stad of gemeente, kijk op www.cjz.nl voor een locatie bij u in de buurt.

Stichting Korrelatie

Hulp en advies over opvoeding 0900-1450 en www.mindkorrelatie.nl

De kinderombudsman

Over kinderrechten www.dekinderombudsman.nl

Stichting STUK

Jongeren tegen geweld in opvoeding en relatieswww.stukonline.com en 020-637 6001