Het Klokhuis over Kindermishandeling

Meer weten?

Deze professionals weten meer en kunnen hulp bieden:

Veilig Thuis

0800-2000 en www.veiligthuis.nl

Politie

Bij dringende en ernstige gevallen van huiselijk geweld of verwaarlozing
112 (spoed) of 0900-88 44 (geen haast, wel politie)

De Kindertelefoon

Speciaal voor kinderen die willen praten of vragen hebben www.kindertelefoon.nl en 0800-0432

Bureau Jeugdzorg

Elke regio heeft zijn eigen locatie. Kijk op www.jeugdzorgnederland.nl voor een kantoor bij u in de buurt.

Nederlands Jeugdinstituut (NJI)

Kennisinstituut over jeugd en opvoeding
www.nji.nl en 030-2306344

Rijksoverheid

voor meer informatie over kindermishandeling en de meldcode:
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kindermishandeling en www.meldcode.nl

Augeo academy

Augeo academy biedt online cursussen voor leerkrachten, intern begeleiders en schoolleiders over het signaleren en aanpakken van kindermishandeling en huiselijk geweld: onderwijsenkindermishandeling.nl en 0343-536040 / info@augeoacademy.nl

Landelijk Steunpunt ZAT

Biedt informatie en kwaliteitsinstrumenten, ondersteuningsactiviteiten en maatwerk voor schoolbesturen, samenwerkingverbanden en beroepskrachten: www.zat.nl en 030 – 230 63 44

Stichting Korrelatie

Hulp en advies over opvoeding 0900-1450 en www.mindkorrelatie.nl

De kinderombudsman

Over kinderrechten www.dekinderombudsman.nl

Stichting STUK

Jongeren tegen geweld in opvoeding en relaties www.stukonline.com

Meldcode Kindermishandeling

Voor leerkrachten is er nu ook een app die kan helpen kindermishandeling te signaleren. Die app helpt leerkrachten bij het bepalen welke hulp ze het beste kunnen inschakelen en ze kunnen er ook meteen digitaal melding mee doen.