Het Klokhuis over Kindermishandeling

Als je de kindertelefoon belt help je ook je ouders

Tips om hulp te vragen

Het is heel erg belangrijk dat je als kind liefde, zorg en aandacht krijgt van je ouders of verzorgers. En dat het thuis veilig is. Als het thuis niet goed gaat, is het belangrijk dat er hulp komt. Kindermishandeling kan namelijk schadelijk zijn.

Probeer over je problemen te praten zodat jij en je ouders hulp kunnen krijgen. Vergeet niet dat kindermishandeling nooit jouw schuld is en dat je je niet hoeft te schamen. Je verraadt je ouders ook niet door hulp te vragen, je helpt hen er ook mee. Houd het niet geheim en blijf er niet mee rondlopen. Vraag hulp! Want alleen dan kan er iets veranderen.

Aan een goede bekende

Misschien praat je het liefst met een vriendje of vriendinnetje over hoe je je voelt en wat er aan de hand is, maar probeer het ook te vertellen aan een volwassen persoon die je vertrouwt. Een buurvrouw, oom, of de moeder van een vriendje waar je vaak speelt. Een volwassene kan namelijk ook echt iets voor je doen. Blijf je verhaal vertellen tot iemand naar je luistert en je echt geholpen wordt.

Je kan vragen of de persoon die je alles vertelt het aan niemand doorvertelt. Of je vraagt of ze het je vertellen als ze er met meer mensen over willen praten. De persoon die je in vertrouwen neemt kan advies vragen of een melding maken bij Veilig Thuis. Deze organisatie kan nuttige tips geven over hoe een gezin geholpen kan worden. Als zij vermoeden dat er sprake is van kindermishandeling, dan zorgen zij dat een hulpverlener komt praten over hoe het thuis weer veilig wordt. Bij Veilig Thuis kun je ook zonder je naam te zeggen om advies vragen of een melding doen.

Aan je juf of meester

Elke school is verplicht je te helpen als je thuis wordt mishandeld. Dit heet een meldcode. Dat staat in de wet. (De wet huiselijk geweld en kindermishandeling). Wil je dat de problemen thuis stoppen en dat er iets verandert? Praat dan een keer met je juf of meester.

Op de Prins Mauritsschool in Leeuwarden werken ze al langer met een meldcode voor kindermishandeling. Monica de Jong is adjunct-directeur op de school en vindt het goed dat de meldcode in heel Nederland komt. “Als kinderen aan ons vertellen hoe erg de problemen zijn, dan zijn ze vaak op een punt dat ze er niet meer tegen kunnen. Ze willen graag dat de problemen stoppen en dat er hulp komt. De meldcode geeft ons de plicht om niet langer te treuzelen, maar om de problemen direct aan te pakken. Leraren schrijven hun zorgen eerder en beter op, en delen het met interne begeleiders. Zo komt er eerder en gerichter onderzoek en hulp.” Wat voor hulp je precies kunt krijgen, dat verschilt per kind en per situatie.

Aan de Kindertelefoon

Kinderen praten vaak liever niet over hun problemen thuis, omdat ze bang zijn om uit huis geplaatst te worden of ze zijn bang dat ze hun ouders verraden. Maar ouders zijn uiteindelijk vaak blij dat er hulp komt. Als je belt of chat met de Kindertelefoon kunnen zij je precies uitleggen wat er zal gebeuren als je hulp vraagt. Je kunt je verhaal vertellen zonder je naam te vertellen en er wordt niets gedaan zonder dat jij daar toestemming voor geeft. Heb je vragen over kindermishandeling? Bellen of chatten met de Kindertelefoon dus! Of kijk op de website van de Kindertelefoon.