Het Klokhuis over Kindermishandeling

Meer weten?

Deze professionals weten meer en kunnen hulp bieden:

Veilig Thuis

0800- 2000 (gratis) en veiligthuis.nl

Politie

Bij dringende en ernstige gevallen van huiselijk geweld of verwaarlozing 112 (spoed) of 0900-88 44 (geen haast, wel politie)

De Kindertelefoon

Speciaal voor kinderen die willen praten of vragen hebben 
www.kindertelefoon.nl en 0800-0432

Bureau Jeugdzorg

Elke regio heeft zijn eigen locatie. Kijk op www.jeugdzorgnederland.nl voor een kantoor bij u in de buurt.

Meldpunt Ik Vermoed Huiselijk Geweld

www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl

Steunpunt Huiselijk geweld

Elke regio heeft zijn eigen locatie. Kijk op www.huiselijkgeweld.nl/organisaties voor hulp bij u in de buurt.

Nederlands Jeugdinstituut (NJI)

Kennisinstituut over jeugd en opvoeding www.nji.nl en 030-2306344

Centrum voor Jeugd en gezin

Voor opvoedvragen. Zit in elke stad of gemeente, kijk op www.cjz.nl voor een locatie bij u in de buurt.

Stichting Korrelatie

Hulp en advies over opvoeding 0900-1450 en www.mindkorrelatie.nl

De kinderombudsman

Over kinderrechten www.dekinderombudsman.nl