Het Klokhuis over Kindermishandeling

Veelgestelde vragen

Wat is kindermishandeling?

Als een kind een keer een tik krijgt of voor straf zonder eten naar bed wordt gestuurd, dan is dat niet gelijk kindermishandeling. Maar als het vaker voorkomt en het kind voelt zich thuis niet veilig, dan is het wel kindermishandeling. Er zijn veel verschillende vormen van kindermishandeling, van geweld, huiselijk geweld, seksueel misbruik, tot verwaarlozing.

Volgens de Wet op de jeugdzorg (van kracht sinds 2005) is kindermishandeling:
‘Elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel.’

Waarom mishandelen mensen hun kinderen?

Opvoeden is af en toe best moeilijk en als een ouder problemen heeft, kan hij of zij moe en geïrriteerd reageren op kinderen. Vaak zijn er problemen in een gezin waar sprake is van kindermishandeling. Soms weten ouders ook niet dat het zo schadelijk kan zijn of zijn ze zelf ook zo opgevoed.

Waarom is kindermishandeling zo erg?

De gevolgen voor kinderen die worden mishandeld zijn schokkend en heel ernstig. Op korte en lange termijn is het schadelijk voor een kind als het geen liefde, zorg en aandacht krijgt. Sommige kinderen kunnen hun leven lang last houden van geestelijke en lichamelijke klachten en sommigen lopen zelfs een trauma op dat alleen met professionele hulp verwerkt kan worden.

Hoe herkent u kindermishandeling?

Kindermishandeling herkennen is heel moeilijk. Sommige kinderen geven wel signalen af die erop kunnen duiden, maar dat is natuurlijk niet gelijk bewijs voor kindermishandeling. Een gesprek met het kind is nodig om er achter te komen wat voor problemen er mogelijk zijn. Als u zich zorgen maakt over een kind of als u twijfelt, kunt u het beste contact opnemen met Veilig Thuis voor advies of het maken van een melding.

Kunt u iets doen voor een kind dat wordt mishandeld?

Ja! Wees aardig voor het kind en vraag de ouders of u misschien met iets kan helpen. Of praat eens met de leerkracht op school als het een kind op school betreft. U kunt een gesprek proberen te voeren met het kind en de ouders, zodat er hulp op gang kan komen als dat nodig is. Of u kunt aan de bel trekken als u zich zorgen maakt en een gesprek niet lukt. Mocht er sprake zijn van kindermishandeling, dan kunt u via Veilig Thuis advies krijgen over de situatie en zij kunnen ook zorgen dat er hulpverlening op gang komt voor het hele gezin.

Wat gebeurt er als iemand een melding maakt?

Als er een melding wordt gemaakt, zal het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling een onderzoek starten naar het gezin. Er wordt gesproken met de ouders, de kinderen en de mensen in de omgeving van het kind, zoals familie, de school en de huisarts. In overleg met de ouders worden er afspraken gemaakt om de thuissituatie van het kind zo snel mogelijk te verbeteren. Een veilige thuissituatie is heel belangrijk voor het kind. Daarna worden eventuele andere vormen van hulpverlening ingezet om het ook veilig te houden thuis en om te zorgen dat mogelijke trauma’s en andere problemen kunnen worden verwerkt.

Wordt een kind direct uit huis geplaatst bij mishandeling?

Nee, dit proberen hulpverleners juist te voorkomen. Zij proberen in overleg met de ouders en het kind de hulpverlening vanuit huis op gang te brengen. Als de situatie heel onveilig is, dan wordt het kind het liefst bij familie of vrienden ondergebracht. Een uithuisplaatsing is een laatste redmiddel om veiligheid voor het kind te creëren. Het is ook vaak tijdelijk om rust te creëren en aan de problemen van de ouders te werken. Het is in ieders belang dat een kind zo snel mogelijk weer naar huis kan.