Het Klokhuis over Kindermishandeling

Rechten van het kind

Als kind heb je liefde, zorg en aandacht nodig van je ouders of verzorgers. Dat is nodig om op te groeien tot een gelukkig en gezond groot mens. Je hebt het niet alleen nodig, je hebt er ook recht op. Net als het recht op een veilig thuis.

Het is officieel vastgelegd dat je ouders of verzorgers zich aan deze regels moeten houden, van je geboorte tot je achttien jaar bent. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Verdrag voor de rechten van het kind. Alle kinderen op de wereld hebben deze rechten. Dat klinkt heel logisch, maar niet iedereen houdt zich er aan.

Aan afspraken houden

De rechten zijn opgeschreven door de Verenigde Naties (VN). Dat is een organisatie waar bijna alle landen van de wereld lid van zijn. Met elkaar hebben ze het Verdrag voor de rechten van het kind geschreven en hebben ze afgesproken dat ze zich aan het verdrag zullen houden.

In het verdrag staan 54 rechten, die gaan over wat je als kind nodig hebt, over zaken waar je tegen beschermd moet worden en over het respecteren van je mening. Hier kan je het verdrag lezen.

Er staat bijvoorbeeld in dat je het recht hebt om beschermd te worden tegen kinderarbeid, tegen de gevolgen van oorlog of mishandeling, maar bijvoorbeeld ook:

  1. het recht op genoeg en gezond eten
  2. het recht om te spelen
  3. het recht op liefde, zorg en aandacht
  4. het recht op een eigen mening
  5. het recht om naar school te gaan

Als iemand zich niet aan deze afspraken houdt en jouw recht als kind komt hierbij in gevaar, dan heb je recht op hulp. Wat voor hulp, daar kun je zelf over meebepalen.