Het Klokhuis over Kindermishandeling

Achmed over zijn vader en leren fietsen

Wat is kindermishandeling?

Als je een keer een tik op je vingers krijgt, of voor straf zonder eten naar bed moet, is dat kindermishandeling? Niet als het één keer gebeurt, maar wel als het vaker voorkomt en je je thuis niet veilig voelt.

Kindermishandeling is een groot probleem. Het komt best vaak voor. In allerlei gezinnen. Bij rijke en arme gezinnen, bij grote en kleine gezinnen, en in alle culturen. Per jaar krijgt gemiddeld één kind per schoolklas met mishandeling te maken. Soms is het zo erg dat een kind in het ziekenhuis belandt, of dood gaat.

Veel vormen

Als een kind bedreigd wordt, of als er geweld is, spreek je van kindermishandeling. Dat kan zijn omdat je ouders je pijn doen, of je uitschelden. Of omdat er thuis veel ruzie is, of omdat niemand aandacht voor je heeft.
Er zijn veel verschillende vormen van kindermishandeling:

  1. Verwaarlozing
  2. Geweld
  3. Huiselijk geweld
  4. Seksueel misbruik.

Mishandeling kan lichamelijk zijn en geestelijk. Als je geslagen wordt, of geen eten krijgt, dan is dat lichamelijk mishandeling. Geestelijke mishandeling is het bijvoorbeeld als je ouders je uitschelden, of zeggen dat je niks goed doet.

Het is verboden

Alle vormen van kindermishandeling zijn verboden. Kinderen hebben het recht om veilig te zijn, om beschermd te worden tegen kindermishandeling. De gevolgen van mishandeling kunnen groot zijn. Je kunt er je hele leven last van houden. Daarom is het belangrijk dat je hulp vraagt en er over praat als je ermee te maken krijgt.