Het Klokhuis over Kindermishandeling

Handelen bij twijfel

Is er echt sprake van kindermishandeling? Hoe groot de problemen precies zijn en wat voor hulp kinderen en ouders nodig hebben, dat kunt u het beste overlaten aan professionele hulpverleners. Wat u als ouder wel kunt doen voor een kind waarover u zich zorgen maakt, is aan de bel trekken. Veel omstanders durven dit niet en doen niets. Ze twijfelen of het wel echt zo is, want een onderbuikgevoel is nog geen bewijs. Toch is het wel een signaal dat u serieus moet nemen, want vaak klopt dit voorgevoel. En hoe eerder kindermishandeling stopt, hoe beter! De gevolgen kunnen namelijk ronduit schokkend zijn. Een kind kan er zijn leven lang last van blijven houden. Als er op tijd hulp op gang komt, kunnen er wellicht veel problemen voorkomen worden. Ook een klein gebaar kan belangrijk zijn. U kunt de ouders van het kind bijvoorbeeld vragen of u ze ergens mee kunt helpen. Misschien kunt u het kind een keertje voor ze meenemen of u kunt het kind thuis uitnodigen om te komen spelen.

Hulp vanuit huis

Misschien twijfelt u ook om iets te doen, omdat u bang bent voor de mogelijke gevolgen. Misschien denkt u dat het kind direct uit huis wordt geplaatst? Dat gebeurt gelukkig niet vaak. Het gebeurt alleen als het kind zich echt in een zeer onveilige situatie bevindt. Er zijn vele soorten hulp beschikbaar voor de ouders en het kind die vanuit de thuissituatie in werking worden gezet. Het opstarten van deze hulpverlening gaat meestal in goed overleg met de ouders en zij zijn vaak ook blij dat er iets aan de situatie verandert.

Kortom: het is ook bij twijfel een goed idee om bij het Advies en Meldpunt Kindermishandeling te vragen wat u kunt doen voor een kind waarover u zich zorgen maakt. Deze organisatie kan goede adviezen aanreiken en kan, als de situatie daarom vraagt, een onderzoek starten of er echt sprake is van kindermishandeling.