Het Klokhuis over Kindermishandeling

""


Het is goed je zorgen met school te bespreken. Jouw bezorgdheid over een kind is belangrijke informatie voor de school. Realiseer je dat ze misschien niet dezelfde signalen krijgen, of jouw signalen anders interpreteren dan jij.

School kan goed luisteren en kan meedenken over wat jij kunt doen. De school zal nooit informatie geven over een gezin. Binnen school kun je ook de vertrouwenspersoon benaderen. Op de site of in de schoolgids kun je meestal vinden wie dat is.